└rids per a morters: UNE-EN 13139 └rids per a paleteria

  • Sorra 0/2 mm
  • Sorra 0/2 mm
  • Sorra 0/2 mm

Sorra 0/2 mm

Sorra calcÓrea rica en fins, apte per paleteria

Sorra 0/2mm rentada

Sorra 0/2mm rentada

Sorra fina rentada per paleteria

Sorra natural rentada

Sorra natural rentada

Sorra d'origen silici, rica en fins